dinsdag 22 december 2015

Paardencoach opleiding van HorSense op La Ferme de Bourdon

Excellent Coach 1

Waarom ik als ‘Excellent coach’?
U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren van anderen. U heeft de wens uzelf op professionele wijze te ontwikkelen tot coach. Wilt u weten hoe u met succes de effectiviteit van anderen kunt vergroten? Wilt u de verschillende coachingstechnieken en -instrumenten effectief kunnen hanteren en weten hoe u anderen echt in beweging kunt brengen? Dan is de opleiding ‘Excellent Coach’ tot gecertificeerd Coach met Paard als Spiegel’ zeker iets voor u!
In de opleiding staat de mens centraal. De deelnemers aan de opleiding ontwikkelen zich tot professionals in het coachen van anderen. De inzet van paard heeft een belangrijke aanvullende waarde als Spiegel van het gedrag en handelen van de mens.
Praktische informatie:De opleiding Excellent Coach is gericht op ontwikkeling van basis coachingvaardigheden. Deze duurt 10 reguliere dagdelen en 10 dagdelen praktijk met paard.
Criteria voor deelname zijn:
– U heeft een hoger onderwijs (universitair/niet universitair) denk- en werkniveau
– U heeft de gelegenheid om in de praktijk coachingsgesprekken te voeren met verschillende cliënten
– U heeft de mogelijkheid om te werken met paard
Overige informatie:
 • Cursusopbouw: 10 dagen drie-vierwekelijks op vrijdag of zaterdag van 09.30 – 16.30 uur
 • Koppeling tussen theorie en werken met ‘Paard als Spiegel’. Per cursusdag een verdeling van ca. 50% theorie en 50% toepassing met paard
 • Inzet van paarden van de cursusleiding
 • Literatuur:
  • Syllabus ‘Paard als Spiegel’.
 • Studiebelasting:
  • cursusdagen: 70 uur
  • opdrachten:   30 uur
  • Talentwijzer:  10 uur
Wil je meer info over  ‘Opleiding Excellent Coach’ aanvragen? mail dan naar henk@lafermedebourdon.be  

Methodiek

Paard als Spiegel, wat houdt dat in?
In het werken met ‘Paard als Spiegel’ vervult het paard de rol van co-coach. Belangrijk hierbij is dat het paard in zijn natuurlijke houding aanwezig is. Werken met het paard betekent in deze methodiek dat er geen direct gedrag van het paard wordt verwacht. Paard is en blijft paard. Het paard laat zich zien in de interactie met de situatie/casus die op dat moment aan de orde is. Hierbij zijn de natuurlijk aanwezige sensoren, waarover het paard beschikt, de instrumenten die optimaal kunnen worden benut. De feedback, die het paard aan de mensen om hem heen geeft, is datgene wat er op dat moment is. Het is puur, eerlijk, zonder bijbedoeling en speelt zich af in het nu.
De methodiek van ‘Paard als Spiegel’ is een vorm van coaching/begeleiding en geen therapie. Vanuit deze begeleidingsvorm kan een gerichte therapeutische vraag naar boven komen en kan doorverwijzing naar een specialist (bijv. een Equitherapeut) plaatsvinden.
HorSense richt zich naast het inzetten van de methodiek bij individuen ook op groepen. De HorSense-coach/opleider is opgeleid en gecertificeerd  en onderschrijft de criteria van het PAS-keurmerk .LogoPas