vrijdag 5 juni 2015

les Chevaux et notre vérité - Paarden en onze waarheid


Les chevaux et notre vérité

On dit que le cheval regarde à travers nous, droit dans notre coeur.

La photo ci-dessus : pour moi (Veerle) c'est :  deux Êtres réunis, ils connaissent Leur Vérité, ils se parlent sans mots, se respectent, se comprennent, apprennent l'un de l'autre.

Une remarque d'une personne coachée : "Comment cela fait-il que je rencontre plus de difficultés avec les enfants et les adultes dans ma vie et que tout ce passe d'une façon paisible avec les chevaux. On m'avait toujours dit que faire des activités avec les chevaux cela peut-être dangereux. La semaine dernière j'ai remarqué que les activités avec les enfants sont plus dangereuses (cheville foulé, blessures dans le dos,...)" .... et puis le silence.... "Je ne me comporte pas de la même façon avec les chevaux et les humains.... hmmm... cela dépend donc de moi..." Silence ... et un grand sourire !


Veux tu plus d'informations sur ce que les chevaux peuvent t'apporter, et ceci grâce à la technique Cheval Comme Miroir, prends contact avec nous ou rends nous visite lors de notre journée Portes Ouvertes du 20 juin prochain.Paarden en onze waarheid

Er wordt gezegd dat een paard recht door ons heen kijkt, recht in ons hart kijkt. 

Het foto hierboven : voor mezelf (Veerle) staat voor: twee verbonden zielen, zij kennen hun Waarheid, ze spreken zonder woorden, ze respecteren elkaar, verstaan elkaar, leren van elkaar.

Een opmerking van een coachee : "Hoe komt het toch dat ik zoveel problemen heb met kinderen en volwassenen in m'n leven en dat alles zo vredig verloopt met de paarden. Nochtans is er me verteld dat activiteiten met paarden gevaarlijk kunnen zijn. Vorige week heb ik zelfs vastgesteld dat activiteiten doen met kinderen best gevaarlijk kunnen zijn (verstuikte enkel, een rugblessure,...)" en dan stilte..., een lange stilte... "Ik gedraag me niet op dezelfde manier met paarden als met mensen... hmmmm.... het hangt dus van mezelf af...." Opnieuw stilte ... en dan een grote glimlach !Wil je meer info over wat paarden en dan meer specifiek de techniek Paard als Spiegel voor je kan betekenen, neem contact met ons op of kom naar onze opendeurdag op zaterdag 20 juni as.


veerle@lafermedebourdon.be
henk@lafermedebourdon.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten